Met de verkiezingen in het vooruitzicht, werken organisaties naarstig aan hun memorandum vol beleidsprioriteiten. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw memorandum niet in één of andere schuif verzeild raakt? Hoe grijp je de aandacht met jouw tekst? En, nog beter, hoe zorg je dat er persaandacht voor is? Bepublic Group ondersteunde de AUVB, om de beleidsprioriteiten van de verpleegkundigen krachtig de wereld in te sturen.

Enkele maanden geleden klopte de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) aan bij Bepublic Group. De gezondheidszorg staat al jaren zwaar onder druk, en de Covid-pandemie voerde die druk nog op. Steeds meer verpleegkundigen stoppen of vallen ziek uit, terwijl het aantal zorgbehoevenden omwille van de vergrijzing enkel zal toenemen de komende jaren. De AUVB benadrukte hoe essentieel het was voor verpleegkundigen, maar ook voor de samenleving, dat de pijnpunten in de sector aangepakt worden. De unie had een uitgebreide analyse én een hele lijst met concrete oplossingen uitgewerkt. Dit besloeg een complex document met bullet-points vol vakterminologie. Dit document zou uitgewerkt moeten worden tot een heldere, interessante memorandumtekst in drie talen, die de politici zou opvallen. 

Challenge excepted! We gingen voor AUVB aan de slag.

Stap 1: Bepaal de kernboodschap

Wat is de essentie van het memorandum? De unie deelde hun memorandum op in vijf hoofdstukken of beleidsprioriteiten. Dit was een logische inhoudelijke kapstok, waar we tot op het einde trouw aan zijn gebleven. Samen bekeken we wat binnen die hoofdstukken de essentiële onderdelen waren en bepaalden zo vijf kernboodschappen. Zo stonden we duidelijk allemaal op 1 lijn en konden we verder naar stap 2.

Stap 2: Vereenvoudig

Memoranda worden vaak geschreven door bevlogen experten. Mensen die doordrongen zijn van de ins and outs van de sector. Interessant! Maar er horen valkuilen bij. Constant gebruik van ingewikkelde vakterminologie of een ellenlange uitleg over details bijvoorbeeld. Het is niet omdat de expert het begrijpt en het allemaal even interessant vindt, dat dit ook geldt voor de lezer. Als je je boodschap wil overbrengen, moet je vereenvoudigen. Dit gold ook voor het memorandum van AUVB. 

Stap 3: Wees creatief

“Storytelling is de krachtigste manier om ideeën de wereld in te sturen.” zoals schrijver Robert McKee het stelt.  Steeds meer verpleegkundigen raken oververmoeid en krijgen fysiek en mentale symptomen. We besloten onze manier van vertellen te laten aansluiten bij die boodschap. We zochten vijf verpleegkundigen die de vijf kernboodschappen konden verpersoonlijken. Bij de boodschap ‘Er is nood aan een kwalitatieve, uniforme opleiding’ zochten we bijvoorbeeld een student verpleegkunde die kon getuigen over de problemen in de huidige opleiding. De student verpleegkunde vormde een goede weerspiegeling van de sector, samen met de vier andere verpleegkundigen uit diverse achtergronden (thuiszorg, woonzorgcentrum, spoeddienst en interne geneeskunde).

Stap 4: Denk visueel 

We portretteerden de vijf verpleegkundigen, in tekst en beeld. Hun portretfoto maakten we in hun werkomgeving, om de alomtegenwoordigheid van de problematiek te benadrukken. Hun verhaal goten we in een medische fiche met daarin hun foto, hun symptomen (bijvoorbeeld: oververmoeidheid en spanningshoofdpijn) en hun behandeling (bijvoorbeeld: kwalitatieve stagebegeleiding en uniformisering van de opleiding). We maakten ruimte op de fiche om de verpleegkundige aan het woord te laten én de behandeling uitgebreid toe te lichten. De medische fiches gebruikten we als basis voor het vereenvoudigde memorandum én voor de persstrategie.

Stap 5: Lanceer het memorandum

We werkten een persstrategie uit met een helder persbericht om het memorandum onder de aandacht te brengen. Op basis van de urgentiefiches zagen journalisten in 1 oogopslag waarover het memorandum handelde en wie ze konden interviewen. We organiseerden voor AUVB een persmoment in een ziekenhuisafdeling, die gesloten was omwille van het verpleegkundigentekort. De vijf verpleegkundigen waren aanwezig, evenals de woordvoerders en voorzitter van AUVB. Zowel vakpers, regionale als nationale journalisten waren aanwezig en gaven de boodschap van de verpleegkundigen de aandacht die ze verdient.

Wil jij je memorandum ook helder, creatief en krachtig lanceren? 

Ga aan de slag met onze adviezen of contacteer ons om je te ondersteunen: sofie.peeters@bepublicgroup.be.